Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Yoga in Abcoude, zoals deze beschikbaar is gesteld door Yoga in Abcoude. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij onze diensten en informatie aan u aanbieden.

1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier voor een abonnement of na betaling van een losse les.
2. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in de studio.
3. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt voor je eerste maand het aantal lesweken
dat je die maand deelneemt. Bij het afsluiten van een abonnement betaal je tien euro per week indien de maand al is begonnen.
4. Het maandabonnement start op de eerste dag van de maand. Het kwartaalabonnement start per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 
5. Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt. De opzegtermijn is een kalendermaand.
6. Het lesgeld is vooraf verschuldigd en zal door ons aan het eind van de maand van je rekening worden geïncasseerd. Kies je niet voor automatische incasso dan betaal je 2,50 euro administratiekosten per periode.
7. Als je bij ons bent ingeschreven, kun je zelf bepalen bij welke les je deelneemt.
8. Je kunt kiezen uit alle yoga- of meditatielessen in het lesrooster.
9. Sommige lessen zijn drukker bezocht dan andere. Gemiddeld zijn er 10 tot 16 mensen in een les aanwezig. Indien een les een langere periode druk bezocht is of als te vol wordt ervaren, doen wij er alles aan om een extra les aan het rooster toe te voegen.
10. Als een les langere periode te weinig leerlingen heeft (minder dan 4) is het mogelijk dat deze les gestopt, verplaatst of vervangen wordt.
11. Het wordt op prijs gesteld als je 5 minuten voor een les start aanwezig bent, zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten.
12. Er is het hele jaar les. In de schoolvakanties zou er sprake kunnen zijn van een aangepast rooster alsmede op sommige officiële feestdagen. De periode van vakanties en sluitingen worden vermeld op de website. De maand augustus is Yoga in Abcoude gesloten.
13. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je het abonnement op basis van een doktersverklaring tijdelijk stopzetten.
14. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van yogalessen.
15. Respecteer je grenzen en forceer niet. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid,
misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
16. Yoga in Abcoude is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
17. In het centrum zijn yogamatten aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne is gebruik van een grote handdoek op deze matten verplicht. Blote voeten of goed zittende antislipsokken zijn aanbevolen. De yogamatten zullen regelmatig gereinigd worden.
18. Betreedt de zalen altijd zonder schoenen en met schone voeten en kleding (aan te bevelen is kleding van katoen).
19. Tijdens de lessen stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de winkel en op de gang.
20. Bij ziekte/uitvallen van een docent stellen wij alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.
21. Inschrijven voor cursussen, workshops (verder genoemd activiteiten) doe je via mail of in de studio van Yoga in Abcoude.
22. Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst.
23. Je inschrijving is definitief nadat we je betaling hebben ontvangen.
24. Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
25. Annuleren kan tot twee dagen voor aanvang. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan Yoga in Abcoude verschuldigd. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.
26. Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan, dan krijg je zo snel mogelijk bericht daarvan.